• Slide Background
 • Slide Background

Działalność naukowa

Z bibliografii, obejmującej około 900 pozycji, wyłączono tylko autorskie tomy monografii, zbiorów szkiców i broszur, a także redakcje naukowe tomów zbiorowych i prace edytorskie. Pominięto prace literackie.

Monografie, zbiory studiów i szkiców, broszury:

 1. Götterdämmerung. Emigracja wewnętrzna. Reduta (o literaturze i pokoleniu literackim lat osiemdziesiątych). Sosnowiec: Piwnica Literacka „Remedium” 1983.

 2. Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego? (Mały przewodnik po współczesnej literaturze polskiej). Gliwice: Wokół Nas 1991. – Wyd. 2, tamże 1992.

 3. U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego. Gliwice: Wokół Nas 1991.

 4. Mały leksykon kultury. Style – kierunki – tendencje. Katowice: Videograf 1996. [Współautorzy: J. Kisielowa, Z. Marcinów].

 5. Więzy i wzloty. Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej – próba modelu. Kielce: Wydawnictwo Szumacher 1996.

 6. Polskie pisma literackie. Warszawa: TVP 1997.

 7. Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej. Katowice: Śląsk 1998.

 8. Od Różewicza. Małe szkice o poezji. Katowice: Forum Sztuk 1999.

 9. Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955–1959 w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999. – Wyd. 2, tamże 2014.

 10. Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome 2000.

 11. Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2004.

 12. Przypisy do współczesności. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 2006.

 13. Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010.

 14. Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013.

 15. Critica varia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013.

 16. Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015.

Prace edytorskie i redakcyjne:

 1. Co zostanie? Antologia młodej poezji. Wybór i oprac.: ..., Z. Łączkowski. Przedmowa: Z. Łączkowski. Posłowie: ... Warszawa: IW Pax 1992.

 2. Z. Łączkowski: Zaklęty jeleń. Wybór prozy poetyckiej z lat 1950–1990. Wybór i posłowie ... Warszawa: Staromiejski Dom Kultury 1992.

 3. P. Majerski, P. Majdanik: Trans-pozycje liryczne. Wyboru wierszy z lat 1988–1993 dokonał ... Katowice 1993.

 4. Kieszonkowa encyklopedia literatury i sztuki. Bohaterowie literatury polskiej. Pod red. ... Katowice: Videograf 1993.

 5. A. Wernerowa: Na wydmie z białą rybą. Wyboru wierszy dokonał: ... Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1994.

 6. Inny świt. Antologia młodej poezji na Śląsku. Wybór, wstęp i oprac.: ... Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 1994.

 7. Świat integralny. Pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji literackiej, 14 listopada 1994. Pod red. ... Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 1994.

 8. Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. B. Gutkowskiej, ..., E. Tutaj. Katowice 1995.

 9. Leksykon bohaterów literackich. Pod red. ..., M. Pytasza. Katowice: Videograf II 1995.

 10. Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Pod red. W. Wójcika, przy współudz. ... Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1996.

 11. Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. T. 1. Pod red. ... i W. Wójcika. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1996.

 12. Śląsk inaczej. Materiały I Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych i Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 25 kwietnia 1996. Pod red. T. Głogowskiego i ... Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1997.

 13. Sytuacja kultury w województwie katowickim. Pod red. ... Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1998.

 14. Familok. Materiały II Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 15–16 maja 1997. Pod red. T. Głogowskiego, ... i M. Sporonia. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury 1998.

 15. Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod red. ... i W. Wójcika. Katowice: Kwartalnik Literacki „FA-art” 1998.

 16. Szkolny słownik bohaterów literackich. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 1998.

 17. Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac. ..., D. Rott i W. Wójcik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1999.

 18. Nowy Śląsk. Materiały III Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 6–7 maja 1998. Pod red. T. Głogowskiego, ... i M. Sporonia. Katowice: Forum Sztuk 1999.

 19. Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, 28 kwietnia 1999. [Pod red. ... i W. Wójcika]. Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome 2000.

 20. Hałda. Materiały IV Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 6–7 maja 1999. Pod red. T. M. Głogowskiego i ... Katowice: Pallas Silesia 2000.

 21. Śląsk literacki. Materiały V Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 8–9 listopada 1999. Pod red. B. Morcinek-Cudak, T. M. Głogowskiego i ... Katowice: Pallas Silesia 2001.

 22. Zagłębie poetów. Antologia. Wybór i oprac. ... i P. Majerski, przy współudz. W. Wójcika. Przedmowa: M. Czarski. Wstęp: ... i P. Majerski. Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome 2002.

 23. Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. ..., przy współudz. P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2003.

 24. Literackie Zagłębie. Materiały I sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2003.

 25. Słownik bohaterów literatury polskiej. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 2004.

 26. Słownik bohaterów literatury powszechnej. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 2004.

 27. Biografie z Zagłębia. Materiały II sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2004.

 28. Pod znakiem Ikara. Antologia poetycka. Wybór: T. Kijonka i … Wstęp: T. Kijonka. Katowice: Górnośląskie Towarzystwo Literackie 2004.

 29. Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Pod red. ..., przy współudz. G. Maroszczuk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005.

 30. O Janie Pierzchale. Materiały III sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2005.

 31. Słownik bohaterów literackich. Pod red. ... i M. Pytasza. Katowice: Videograf II 2005.

 32. Rocznik Sosnowiecki. T. 13: Pamięć miejsca. Pod red. ... Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu 2005.

 33. Nasz wiek XX. Style – tematy – postawy pisarskie. Pod red. ... i A. Opackiej. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 2006.

 34. Mozaika kultur. Materiały IV sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2006.

 35. Intymność wyrażona. Pod red. ... i M. Tramera. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006.

 36. Symbole Zagłębia. Materiały V sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2007.

 37. Po pierwsze: Śląsk. Tadeuszowi Kijonce w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. ... i T. Siernego. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2007.

 38. Śląski Wawrzyn Literacki 2006 Pod red. ... i J. Malickiego. Katowice: Biblioteka Śląska 2007.

 39. Zagłębiowskie rody. Materiały VI sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2008.

 40. Artyści z Zagłębia. Materiały VII sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2009.

 41. Nie byłem sam. Na siedemdziesięciolecie urodzin Feliksa Netza. Pod red. ... i T. Siernego. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2009.

 42. Pisarze z Zagłębia. Materiały VIII sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2010.

 43. Ex pago Silensi. Zbiór jubileuszowy dla Alojzego Lyski. Pod red. ... i T. Siernego. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2011.

 44. Architektura Zagłębia. Materiały IX sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2011.

 45. Dlaczego Suchanek? Spojrzenia i interpretacje. Pod red. ... Gdańsk: Fundacja Światło Literatury 2011.

 46. Przyroda Zagłębia. Materiały X sesji zagłębiowskiej. Pod red. ... i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miejska Biblioteka Publiczna 2012.

 47. Sławomir Mrożek. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Red. … Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.

 48. Światy poetyckie Stanisława Krawczyka. Pod red. … i P. Majerskiego. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2014.

 49. Tomas Tranströmer. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Red. …, R. Molencki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014.

 50. Światy poetyckie Andrzeja Szuby. Pod red. … i P. Majerskiego. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe 2016.