Marian Kisiel - forum - Zasady ochrony danych osobowych

Ten tekst opisuje, w jaki sposób ‾Marian Kisiel - forum※ i firmy stowarzyszone zwane dalej ‾my※, ‾nas※, ‾nasz※, ‾Marian Kisiel - forum※, ‾http://www.marian.kisiel.us.edu.pl/forum※ i phpBB zwane dalej ‾oni※, ‾ich※, ‾oprogramowanie phpBB※, ‾www.phpbb.com※, ‾phpBB Limited※, ‾Zespoły phpBB※, korzystają z informacji zwanymi dalej ‾informacjami o tobie※ zebranych w czasie dowolnej twojej sesji na forum.

Informacje o tobie są zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przeglądanie ‾Marian Kisiel - forum※ powoduje, że aplikacja phpBB tworzy kilka ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi pobranymi do katalogu plików tymczasowych twojej przeglądarki. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator użytkownika zwany ‾user-id※ i anonimowy identyfikator sesji zwany ‾session-id※, automatycznie przyznane ci przez aplikację phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chociaż jeden temat na ‾Marian Kisiel - forum※. Jest ono używane do zapisania informacji, które tematy zostały przez ciebie przeczytane i służy do ułatwienia ci nawigacji na forum.

W czasie przeglądania ‾Marian Kisiel - forum※ możemy też utworzyć ciasteczka niezależne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy – ma on opisywać tylko strony stworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi sposób, w jaki zbieramy informacje o tobie, to dane wysyłane przez ciebie do nas. Mogą być to między innymi posty napisane przez ciebie jako anonimowy użytkownik zwane dalej ‾anonimowe posty※, konta użytkownika założone na ‾Marian Kisiel - forum※ zwane dalej ‾twoje konto※ i posty napisane przez ciebie po rejestracji i zalogowaniu zwane dalej ‾twoje posty※.

Twoje konto będzie zawierać przynajmniej unikalną identyfikacyjną nazwę zwaną dalej ‾twoja nazwa użytkownika※, hasło używane do logowania zwane dalej ‾twoje hasło※ i osobisty aktywny adres e-mail zwany dalej ‾twój adres e-mail※. Informacje podane dla twojego konta na ‾Marian Kisiel - forum※ są chronione przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych w państwie, w którym stoi nasz serwer. Mamy prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji, i to my ustalamy czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku masz możliwość wybrania, które informacje o twoim koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w panelu zarządzania kontem masz możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania do ciebie automatycznie generowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.

Twoje hasło jest zaszyfrowane, więc jest bezpieczne, niemniej nie należy używać tego samego hasła na różnych witrynach internetowych. Hasło to umożliwia dostęp do twojego konta na ‾Marian Kisiel - forum※, więc chroń je i w żadnym wypadku nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomnisz, użyj funkcji ‾Nie pamiętam hasła※. Witryna poprosi cię o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe hasło i przesłane na podany przez ciebie adres e-mail. Umożliwi ono odzyskanie dostępu do twojego konta.


Wróć do strony logowania