Strona 1 z 1

Na początek

: 07 mar 2016, 8:54
autor: Maja
Ogromnie się cieszę, że Pan Dziekan prof. zw. dr hab. Marian Kisiel zdecydował się kandydować na Rektora Naszej Uczelni. Jako pracownik administracyjny, mogę skromnie powiedzieć, że popieram Pana decyzję , wspieram gorąco i widzę, jakim jest Pan świetnym Gospodarzem na Naszym Wydziale. Przestawiony program i pakiet 6x4 jest bardzo interesujący. Trzymam mocno kciuki. :D Zapraszam Wszystkich do wpisywania postów na FORUM :)

Re: Na początek

: 07 mar 2016, 19:51
autor: mkisiel
Pani Maju, bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i dobre słowo. Jest to dla mnie ważne w tym trudnym i intensywnym czasie. Serdecznie pozdrawiam, MK

Re: Na początek

: 09 mar 2016, 22:24
autor: Tom
Szanowny Panie Profesorze, bardzo proszę o wypowiedź w następujących kwestiach:
a) nadmiernej biurokracji, która w znacznym stopniu dotyka pracowników naukowych;
b) studiów podyplomowych (gdzie główny ciężar organizacyjny leży po stronie Wydziałów), a ok. 30% prowizji odprowadzanej do Rektoratu;
c) systemu promocji rekrutacji na UŚ, która obecnie w znacznym stopniu jest scentralizowana.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Re: Na początek

: 10 mar 2016, 8:58
autor: mkisiel
Szanowny Panie Doktorze,
bardzo serdecznie dziękuję za przesłane pytania. Są one istotne i nurtują mnie od dawna.

1. Problem nadmiernej biurokracji w nauce i szkolnictwie wyższym jest zmorą dnia dzisiejszego i powinniśmy się z nią uporać jak najszybciej. Jestem zwolennikiem przejrzystej, szybkiej i niepodlegającej zbędnemu dokumentowaniu pracy uczonego. Tam, gdzie jest to możliwe wprowadźmy podpis elektroniczny; tam, gdzie nie potrzeba tworzyć dodatkowych dokumentów, nie twórzmy ich. Chciałbym w kadencji 2016-2020 wyeliminować te przepisy prawa wewnętrznego uniwersytetu, które utrudniają pracę uczonego.

2. Studia podyplomowe powinny - moim zdaniem - pozostać w zarządzie wydziałów. To wydziały kształtują edukację akademicką na wszystkich poziomach (I, II i III stopnia), również w systemie płatnym (studia niestacjonarne i podyplomowe). Centralizacja studiów podyplomowych nie jest tu dobra. Jeżeli chodzi natomiast o rektorski odpis 30% od przychodów studiów podyplomowych, to jest on zbyt wysoki i często "zabija" tę formę kształcenia. Uważam, że odpis powinien wynosić 25%, natomiast 10% (a nie jak dotychczas 5%) powinno zostać na wydziale, zwiększając dochody własne jednostki, z przeznaczeniem na remonty, polepszenie bazy dydaktycznej, zakup sprzętu.

3. Promocja rekrutacji winna być prowadzona przez wydziały. Należy jednak w stopniu maksymalnym wykorzystać doświadczenia działu promocji, który jest zobowiązany do usuwania przeszkód formalnych i podpowiadania dobrych rozwiązań.

Bardzo serdecznie dziękuję za pytania i serdecznie pozdrawiam,
Marian Kisiel