• Slide Background
 • Slide Background

Curriculum vitae

 • ur. 07.12.1961 w Jędrzejowie

 • absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca • magisterium, 20.06.1986

 • doktorat, 12.06.1991

 • habilitacja, 13.07.1999

 • stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego, 01.01.2001

 • tytuł naukowy profesora, 14.12.2004

 • profesor zwyczajny, 01.06.2007

 • doctor honoris causa Akademii im. Jana Długosza, 11.12.2015 • autor 16 książek naukowych i krytycznoliterackich, 11 zbiorów poezji, 3 antologii

 • redaktor naukowy 50 książek zbiorowych i edycji • wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (1996–2002)

 • dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (2002–2008)

 • prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Filologicznego (2008–2016)

 • kierownik Zakładu Literatury Współczesnej (od 2002) • członek Komisji Historycznoliterackiej PAN – oddział w Katowicach (od 1993)

 • członek Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN (2004–2007)

 • członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2007) • członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (od 1993)

 • członek Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego (od 1996)

 • członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 2005)

 • członek (2001–2008), przewodniczący (od 2008) Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego • członek Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego (2002–2005, 2008–2012, 2012–2016, 2016–2020)

 • członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (2005–2008)

 • przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej (2008–2016)

 • członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (2002–2005, 2008–2016)

 • członek Uczelnianej komisji ds. oceny profesorów i dziekanów (2005–2016)

 • członek Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich (2005–2008)

 • członek Uczelnianej komisji ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2005–2008)

 • stypendysta The British Centre for Literary Translation (University of East Anglia, 1994) • wykłady gościnne: Toronto, Sztokholm, Neapol, Opava, Bari, Lwów, Rzym, Ołomuniec, Sankt-Petersburg, Nowogród Wielki, Pietrozawodsk • ekspert (w różnych latach, od 1989 do dzisiaj) Wojewody Katowickiego / Śląskiego, Zarządu Województwa Śląskiego, Urzędu Miasta Katowic, Urzędu Miasta Sosnowca w dziedzinie literatury • promotor ponad 200 magisteriów i licencjatów

 • promotor 20 doktoratów

 • recenzent 22 profesur (14 na tytuł, 8 na stanowisko), 26 habilitacji, 54 doktoratów • recenzent wydawniczy około 100 książek autorskich (profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich, innych) i zbiorowych • promotor doktoratów honorowych: Sławomir Mrożek (UŚ), Wiesław Myśliwski (URz) • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002)

 • Brązowy Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2005)

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2006) • Złota odznaka Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2005)

 • Złota odznaka honorowa Za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2006)

 • Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007)